Zipio draugai

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Mokykla-darželis „Vyturėlis“ į programą „Zipio draugai“ įsitraukė nuo 2010 metų.

Programa „Zipio draugai“ trunka 24 savaites– kiekvieną savaitę po vieną 45 minučių valandėlę. Valandėles veda programos „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją įgijus vaikų grupės auklėtoja. Programa sukurta pagal šešių pasakojimų rinkinį, pavadintą „Zipio draugai“. Vaikams skaitoma temomis „Jausmai“, „Bendravimas“, „Tarpusavio santykių užmezgimas ir nutraukimas“, „Konflikto sprendimas“, „Pasikeitimo ir netekties išgyvenimas“, „Įveikiame“.

Pagrindinis šių pasakojimų veikėjas Zipis yra vabzdys (gyvalazdė), jis draugauja su dvyniais broliuku ir sesute bei jų draugais. Pasakojimų veikėjai susiduria su mažiesiems pažįstamais dalykais: draugyste, bendravimu, vienišumo jausmu, skriaudimu, priekabiavimu, reagavimu į pokyčius ir netektis, situacijomis, kai reikia viską pradėti iš naujo.

Programa „Zipio draugai“ ir ją įgyvendinantis pedagogas nenurodinėja vaikui, ką konkrečiai daryti, nesako jam: ,,šis sprendimas yra geras, o anas– blogas.“ Vietoje to vaikai skatinami aiškintis, mąstyti ir ieškoti gerų išeičių patys. Programoje jie raginami naudotis auksine taisykle: gera išeitis yra ta, kuri padeda pasijusti geriau ir nekenkia aplinkiniams. Grupėje vaikai augina Zipį (gyvalazdę), rūpinasi, stebi. Drąsesnieji vaikai leidžia pavaikščioti Zipiui ant rankų.

Programą ,,Zipio draugai” sukūrė tarptautinė Anglijos, Kanados ir Norvegijos mokslininkų grupė 1998 metais. Lietuvoje programa Zipio draugai“ įgyvendinama nuo 2000 metų. Joje jau yra dalyvavę virš 99 tūkstančių vaikų iš visų Lietuvos apskričių, paruošta apie 3,3 tūkstančiai pedagogų.