Meninio ugdymo tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

direktoriaus 2020 m. rugsėjo   d.

įsakymu Nr. VYTV1-

MENINIO UGDYMO TVARKARAŠTIS 2020-2021 M.M.

 

BŪRELIO PAVADINIMAS MOKYTOJO

VARDAS, PAVARDĖ

PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
Dailės

būrelis

„Spalvų žaismas“

Jūratė Baranauskienė       „Boružiukų“ gr. 9.10-9.45

„Voveriukų“ gr.

9.50-10.25

 
Keramikos

būrelis

Jūratė Baranauskienė       1 kl.

15.00-15.45

15.40-16.15

Keramikos klasėje

 
Žaidžiu, dainuoju, vaidinu, kuriu

 

Virginija Krokininkaitė-Jarutienė „Nykštukų“ gr.

12.00-12.35

 

    1a kl.

11.20-11.55

„Nykštukų“ gr.

12.05-12.40

1b kl.

11.20-11.55

Dailės

būrelis

„Pieškime linksmai“

Virginija Krokininkaitė-Jarutienė   3-4 kl.

14.00-14.45

keramikos klasėje

  „Bitučių“ gr.

10.00-10.35

 

„Kiškučių“ gr.

9.00-9.35

„Ežiukų“ gr.

10.00-10.35

„Nykštukų“ gr.

12.05-12.40

Dainavimo būrelis „Čik čirik“

 

Asta

Slančiauskienė

    1-4 kl.

13.00-13.45

  1-4 kl.

12.30-13.15

Berniukų

choras

Asta

Slančiauskienė

1-4 kl.

14.00-14.45

Salėje

  1-4 kl.

14.00-14.45

Salėje