Mokytojai

 Pradinių klasių mokytojos

Gitana Kolkienė gitana.kolkiene@lazdijuvyturelis.lt

Jūratė Cibulskienė jurate.cibulskiene@lazdijuvyturelis.lt

Aušra Tamkevičienė ausra.tamkeviciene@lazdijuvyturelis.lt

Rūta Kalėdienė ruta.kalediene@lazdijuvyturelis.lt

Ramunė Gervelienė ramune.gerveliene@lazdijuvyturelis.lt

Vilma Čepanonienė vilma.cepanoniene@lazdijuvyturelis.lt

Anglų kalbos mokytojos

Rasa Kardokienė rasa.kardokiene@lazdijuvyturelis.lt

Virginija Krokininkaitė-Jarutienė virginija.krokininkaite-jarutiene@lazdijuvyturelis.lt

Tikybos mokytoja

Ona Stankevičienė ona.stankeviciene@lazdijuvyturelis.lt