Meninis ugdymas

Mokykla-darželis „Vyturėlis“-  meninės pakraipos švietimo įstaiga, kurioje nuo pat pirmųjų veiklos metų vyko įvairi būrelių veikla.

Meniniam ugdymui skirtų valandų mokykloje–darželyje veikia šie būreliai: dailės būrelis, berniukų choras,  dainavimo būrelis, keramikos būrelis,  „Žaidžiu, dainuoju, vaidinu, kuriu“, etnografinis ansamblis, teatras „Vyturėlis“, tautiniai šokiai, meninio skaitymo būreliai. Būrelius gali lankyti ir mokiniai, ir ikimokyklinukai bei priešmokyklinukai.

Būrelių vaikai aktyviai dalyvauja mūsų įstaigoje, rajone organizuojamuose, taip pat respublikiniuose renginiuose.