Olimpinė karta

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ yra projekto „Olimpinė karta“ nariai nuo 2014 metų.

Projekto „Olimpinė karta“ (iki 2015 m. vadinosi „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“) tikslas – vaikams ir jaunimui diegti humanistinius olimpizmo idealus ir kultūrą, ugdyti jų dvasines vertybes ir nuostatas, formuoti harmoningą, kūrybingą ir laisvą asmenybę. Ikimokyklinių įstaigų vaikai žengia tik pirmus žingsnius olimpiniame sąjūdyje, tad pažintis su olimpiniais žiedais, sporto šakomis, jų taisyklėmis bei įprotis sportuoti yra labai svarbus.

Jau antrus metus mokykla-darželis „Vyturėlis“ pateikia paraiškas ir aktyviai dalyvauja paskelbtuose konkursuose bei gauna numatytą finansavimą. Projekto „Olimpiniu takeliu“ metu siekiame ugdytiniams atskleisti olimpizmo idėjas, sporto vertybes, ugdyti kilnų ir garbingą elgesį sporte ir gyvenime, brandinant vaikų sąmonę, padėti susikurti olimpinės kultūros pagrindus, juos sieti su realiomis šiandienos gyvenimo situacijomis. Ugdymą siejome su sportu ir kultūra, pagrįstu džiaugsmu dėl įdėtų pastangų. Ugdėme poreikį kiekvienam ugdytiniui aktyviai dalyvauti sportinėse, kultūrinėse ir aplinkosaugos veiklose. Vaikai dalyvavo įvairiose varžybose. Sportuoti kvietėme ir tėvelius, kurie mokėsi žaisti šaškėmis, domėjosi aplinkos saugojimo galimybėmis, lankydamiesi Aplinkos Apsaugos departamente Lazdijų skyriuje, rinko ir gamino darbelius iš antrinių žaliavų. Darbelių parodėlė „Sportas –sveikata“ buvo eksponuojama Lazdijų Viešojoje bibliotekoje. Sportuoti kvietėme ir kitų rajono priešmokyklinių grupių vaikučius su pedagogėmis. Taip ragindami prisijungti ir juos prie „Olimpinės kartos“ projekto.

Vaikai tęsia pažintį su kiškiuku Olimpiuku- tai išleista pirmoji Lietuvoje ikimokyklinio amžiaus vaikų olimpinio ugdymo programa su svarbia informacija vaikams apie olimpines žaidynes, draugišką elgesį.

Projekto koordinatorė Rasa Sukackienė