ERASMUS+ „Be creative with ERASMUS“

Mes gyvename technologijų ir žiniasklaidos aplinkoje, kurioje yra daug informacijos, naujų technologijų, vyksta nuolatiniai pokyčiai. Kasdien susiduriame su naujais iššūkiais, todėl labai svarbu, kad mūsų mokiniai ne tik išmoktų skaityti, rašyti skaičiuoti, bet ir tobulintų XXI a. reikalingus įgūdžius, tokius kaip kritinis mąstymas, socialiniai ir emociniai gebėjimai, kūrybiškas kasdieninių problemų sprendimas, įgytų naujų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių bei savirefleksijos gebėjimų, reikalingų ateityje.

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ savo mokiniams įgyti naujų įgūdžių, reikalingų XXI a., padeda ne tik pamokų, popamokinės veiklos metu, bet ir dalyvaudama projekte „Be creative with Erasmus“ („Būk kūrybiškas su Erasmus“). Šio projekto koordinatorė yra Danija ( miestas Sjolund), dalyvės: Lietuva (Lazdijai), Lenkija (Promnik), Turkija (Adiyaman), Ispanija (Leon), Italija (Palermo), Vengrija (Budapest).

Šiuo projektu siekiama, kad ateities mokykla dirbtų efektyviai, kad galėtų motyvuoti mokinius ir skatintų norą mokytis. Mokinių idėjos ir interesai siejami tiek su vietiniais, tiek su pasauliniais iššūkiais Moksleiviai, spręsdami problemas, naudosis savo žiniomis ir įgūdžiais, siekdami įgyti novatoriškų bei verslininko kompetencijų. Inovacijos ir verslumas yra kompleksinės temos. Mokiniai, kurdami novatoriškus ir verslumo įgūdžius, turi žinoti, kaip naudotis „Sarasvathy“ principais (kaip priimti sprendimus neapibrėžtumų aplinkoje):

 • Paukštis rankoje: turime priimti sprendimus su čia ir dabar turimais ištekliais.
 • Limonado principas: klaidos ir staigmenos yra neišvengiamos ir gali būti naudojamos ieškant naujų galimybių.
 • „Pašėlęs apklotas“: įstojimas į naują partnerystę gali atnešti projektui naujų lėšų ir naujų krypčių.
 • Įperkamas praradimas: tu gali investuoti tik tiek kiek nori prarasti.

Globalizuotame pasaulyje yra labai svarbu žinoti ir pasinaudoti kitų mokyklų sistemų metodologijos ir švietimo kultūrų skirtumais Projekto dalyviai pasidalins inovacine praktika apie kūrybiškus mokymosi metodus, keisis idėjomis ir geriausia darbo praktika mokyklose, visa tai padės pakeisti dalyvaujančių mokyklų dabartinę švietimo praktiką. Projekto metu mokiniai:

 • tobulins informacinių technologijų įgūdžius naudodamiesi šiuolaikinėmis technologijomis;
 • tobulins novatoriškumo ir verslumo įgūdžius, taigi jie galės panaudoti savo asmeninius, profesinius bei socialinius išteklius;
 • sužinos apie kitas Europos šalis, jų kultūrą ir žmones;
 • susipažins su jų tautiniu tapatumu, įgis žinių apie Europos bendriją ir jos aktyvius piliečius;
 • mokysis dalintis darbais, kurie bus jiems pavesti atlikti, gautais rezultatais ir alternatyvių sprendimų idėjomis;
 • mokiniai nustatys, kokių veiksmų reikia problemai spęsti, taikydami „Sarasvathy“ pasaulėžiūrą ir vykdymo principus jų lygmenyje;
 • ugdysis socialinius įgūdžius pritaikydami individualius mokymosi metodus ir mokymąsi bendradarbiaujant;
 • gebės pagaminti video ir skaitmeninius pristatymus jų vykdomos mokslinių veiklos tema.

Mokytojai ir mokiniai padės atverti duris mokyklos lygmeniu ir paskatins naujoves mokyklos gyvenime. Mokyklos bendruomenė padės vaikams pasiruošti projekto partnerių susitikimams, pažindami kitas kultūras mokysis tolerancijos bei bendros projekto kalbos – anglų kalbos. 6-11 metų amžiaus vaikai išmoks būti pilnaverčiais ateities Europos piliečiais, mokytojai prisidės prie šiuolaikiškos atviros ir inovatyvios mokyklos kūrimo. Projektas skatina įgyti tarptautinės patirties, kelti kompetencijas, vėliau įgytomis žiniomis pasidalyti su moksleiviais. Prisideda prie mokyklos pažangos ir suteikia galimybę semtis tarptautinės patirties net mažoms mokykloms.