Kontaktai

Mokyklos – darželio adresas:
Senamiesčio 8, LT 67105 Lazdijai

tel.-faksas (318) 51052

Administracija

Mokytojai

Auklėtojai

Pagalbos mokiniui specialistai

Pailgintos dienos grupių auklėtojai

Meninio ugdymo mokytojai