Logopedas

Lazdijų mokykloje – darželyje  “Vyturėlis” dirba logopedė

Rasa Levickienė, tel. nr. 51052, el. paštas rasa.levickiene@lazdijuvyturelis.lt

Mokyklos – darželio logopedo pagrindinis tikslas – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų korekcija.

Mokyklos logopedo svarbiausi uždaviniai:

 • Įveikti kalbos tarties defektus (netinkamą garsų tarimą) ir rengti pratybas kalbėjimo įgūdžiams įtvirtinti.
 • Įveikti tarties trūkumus (kuo anksčiau imsimės taisyti vaiko tarties klaidas, tuo sėkmingiau išmokysime jį taisyklingai tarti garsus).
 • Garsų tarimo klaidos atsispindi ir skaitymo bei rašymo procese: jeigu vaikas blogai taria garsus, dažniausia tas pačias klaidas daro ir rašydamas.

Logopedo funkcijos:

 • Įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Sudaryti individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo programas.
 • Įveikti mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
  Bendradarbiauti su mokytojais, tėvais, mokiniais, bei teikti jiems metodinę pagalbą, padėti mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 • Supažindinti tėvus su mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimų priežastimis, korekcinio darbo metodais ir būdais, teikti metodines konsultacijas darbui namuose su vaiku.
 • Esant reikalui, sutrikusios kalbos ir komunikacijos mokinius siusti į PPT ir pas gydytoją specialistą tyrimui, konsultacijai, gydymui.

  Darbo laikas:

  Pirmadienis                         8.00-13.30

  Antradienis                         8.40-13.40

  Trečiadienis                        8.00-13.45

  Ketvirtadienis                     8.20-12.40

  Penktadienis                       8.20-12.45