Būrelių pasiūla

Mūsų įstaigoje veikia šie būreliai:

Būrelio pavadinimas Būrelio vadovas
Raiškiojo skaitymo būrelis Rūta Kalėdienė
Robotikos būrelis Vilma Čepanonienė

Asta Slančiauskienė

Sporto būrelis Ramunė Gervelienė
Teatras „Vyturėlis“ Aušra Tamkevičienė
Tautinių šokių būrelis „Sukucis“ Gitana Kolkienė
Folkloro būrelis „Dzūkuciai“ Jūratė Cibulskienė
Dailės būrelis „Spalvų žaismas“ Jūratė Baranauskienė
Keramikos būrelis Jūratė Baranauskienė
Žaidžiu, dainuoju, vaidinu, kuriu

 

Virginija Krokininkaitė-Jarutienė
Dailės būrelis „Pieškime linksmai“ Virginija Krokininkaitė-Jarutienė
Dainavimo būrelis „Čik čirik“

 

Asta Slančiauskienė
Berniukų choras Asta Slančiauskienė