Erasmus+ „The Lego stem laboratory“

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ įgyvendina dar vieną tarptautinį Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių projektą. Šiais projektais siekiama remti gerosios praktikos mainus tarp mokyklų, suteikti galimybę plėtoti mokymo metodus ir jais dalintis. Šie projektai orientuoti į mokinių ir mokyklos darbuotojų grupių mobilumus.

Mūsų įstaiga, kartu su partneriais iš Bulgarijos, Rumunijos, Italijos ir Turkijos vykdo projektą „The Lego stem laboratory“ („Lego stem laboratorija“). Projekto koordinatorius – Rumunija.

LEGO išlaikė laiko išbandymus. Net ir konkuruodami vaizdo ir kompiuteriniais žaidimais. Dauguma vaikų vis dar mėgsta konstruoti iš Lego kaladėlių. Šios linksmos veiklos suteikia vaikams praktinį sąlytį su mokslu, technologijomis, inžinerija ir matematika – įgūdžiais, kuriais jie remsis ilgus metus. STEM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų  (angl. – Technology),  inžinerijos (angl. – Engineering) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis.

Šiandienos mokytojai turi paruošti mokinius būsimoms profesijoms, padėti ugdyti kritinį mąstymą, išmokti inovatyviai spręsti kasdienes problemas, tobulinti komunikacinius ir bendradarbiavimo įgūdžius, motyvuoti sekti ir domėtis naujovėmis, skatinti įtraukti juos į kasdienį gyvenimą.

Dėl didelio informacijos srauto ir gausios mokymo priemonių pasiūlos sunku išnagrinėti ir išbandyti visus mokymo metodus ir priemones. Tačiau labai svarbu išsirinkti, kas yra tinkamiausia mūsų mokiniams, kurios priemonės bus tinkamiausios stiprinant gebėjimus ir paruoš moksleivius būsimam gyvenimui ir profesijoms, kurių šiais laikais net nėra.

Mūsų projektas skatins glaudesnį partnerių bendradarbiavimą. Tikimasi pasikeisti geriausia darbo patirtimi, išnagrinėti naujas interaktyvias priemones, kurias kiekvieno partnerio naudojamos švietimo srityje.

Š projektas yra susijęs su į praktiką orientuotais mokymo metodais, kurių tikslas yra tobulinti tokius mokinių (ir mokytojų) įgūdžius kaip kūrybiškumas, aktyvumas, darbas komandoje.