Atostogos

INFORMACIJA DĖL ATOSTOGŲ

LAZDIJŲ MOKYKLOS – DARŽELIO ,,VYTURĖLIS‘‘

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2020-2021 M. M.

 

2020–2021 mokslo metai prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Mokslo metai 1- 4 klasių mokiniams baigiasi 2021 m. birželio 16 d.

Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 175 dienos.

Mokinių atostogos:

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos (1-4 kl.) 2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

Vasaros atostogos:

1-4 klasių mokiniams nuo 2021-06-17 iki 2021-08-31