Pamokų tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

Direktoriaus 2020 m. rugsėjo   d.

Įsakymu Nr. VYTV1-

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2020-2021 m. m.

 

  1a 1b 2a 2b 3 4a 4b
Pirmadienis 1. Tikyba

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Fizinis u.

5. Muzika

1. Matematika

2. Fizinis u.

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

5. Muzika

 

1. Lietuvių k

2. Matematika

3. Anglų k. (grupėmis)

4. Fizinis u.

5. Pasaulio paž.

 

1. Matematika

2. Anglų k. (grupėms)

3. Lietuvių k.

4. Muzika

5. Fizinis u.

 

1. Muzika

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Anglų k. (grupėmis)

5. Dailė ir tech.

 

1. Anglų k. I grupė

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Pasaulio paž.

5. Dailė ir tech.

6. Anglų k. II gr.

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Fizinis u.

4. Pasaulio paž.

5. Anglų kalba

 

Antradienis 1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir techn.

5. Pasaulio paž.

 

1. Tikyba

2. Lietuvių k.

3. Pasaulio p.

4. Dailė ir techn.

 

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Tikyba

4. Matematika

5. Dailė ir tech.

 

1. Matematika

2. Fizinis u.

3. Pasaulio paž.

4. Lietuvių k.

5. Dailė ir tech.

6. Tikyba/ etika

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Tikyba

5. Fizinis u.

6. Etika

 

1. Matematika

2. Tikyba

3. Fizinis u.

4.  Lietuvių k.

5. Muzika

 

 

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Dailė ir tech.

4. Fizinis u. (šokis)

5. Tikyba

6. Etika

 

Trečiadienis 1. Fizinis u. (šokis)

2. Lietuvių k.

3 Matematika

4. Muzika

 

1. Matematika

2. Fizinis u. (šokis)

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

5.

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Anglų k. (grupėmis)

4. Fizinis u. (šokis

5. Muzika

 

1. Matematika

2. Anglų k. (grupėmis)

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

5. Fizinis u. (šokis)

 

1. Lietuvių k.

2. Matematika

3. Fizinis u. (šokis)

4. Anglų k. (grupėmis)

5. Muzika

 

1. Anglų kalba II gr.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

5. Dailė ir tech.

6. Anglų k I gr.

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Muzika

5. Anglų k.

 

Ketvirtadienis 1. Pasaulio paž.

2. Matematika

3. Lietuvių k.

4. Lietuvių k.

 

1. Matematika

2. Lietuvių k

3. Lietuvių k.

4. Dailė ir tech.

5. Pasaulio paž.

 

1. Lietuvių k

2. Lietuvių k

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

5. Dailė

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Muzika

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Pasaulio paž.

4. Lietuvių k.

5. Fizinis u.

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Fizinis u.

4. Matematika

5. Muzika

 

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

4. Fizinis u.

5. Muzika

 

Penktadienis 1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Fizinis u.

4. Dailė ir techn.

1. Lietuvių k

2. Matematika

3. Muzika

4. Fizinis u.

1. Fizinis u.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Muzika

1. Matematika

2. Lietuvių k.

3. Pasaulio paž.

4. Dailė ir tech.

1. Pasaulio paž.

2. Lietuvių k.

3. Dailė ir tech.

 

1. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

3. Matematika

4. Fizinis u. (šokis)

1. Pasaulio paž.

2. Dailė ir tech.

3. Matematika

4. Lietuvių k.