Administracija

 

Asta Labalaukienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel. nr.    (8 318) 510 52
el. paštas asta.labalaukiene@lazdijuvyturelis.lt

Roma Miliauskienė
Ūkvedė, tel.nr. (8 318) 514 92,
el. paštas roma.miliauskiene@lazdijuvyturelis.lt


Edita Dzemydaitė

Sekretorė, tel. nr. (8 318) 514 92,

el. paštas edita.dzemydaite@lazdijuvyturelis.lt


Arūnas Vaitkevičius

Informacinių technologijų specialistas, tel.nr. (8 318) 514 92,

el. paštas arunas.vaitkevicius@lazdijuvyturelis.lt