Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius (2019 12 31) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)darbo užmokestis 2019 m. Pareigybių skaičius (2020 12 31) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)darbo užmokestis 2020 m. IV ketv.
Direktorius 1 1981 1
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 2017 1 1904
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjas 0,25
Ūkvedys 1 880 1 880
Bibliotekininkas 0,5 440 0,5 440
Sandėlininkas 1 715 1 750
Mokytojas 8,3 1235 8,02 1496
Užimtumo specialistas 0,4 0,4 118
Meninio ugdymo mokytojas (ikimok. Ugd. muzikai) 1 1 1488
Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programas 1,6 987 1,6 1440
Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programas 11,2 987 11,2 1375
Anglų k. mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą 0,3 0,3 397
Logopedas 1 750 1 1060
Psichologas 0,13 164 0,125 156
Socialinis pedagogas 1 866 1 1079
Specialusis pedagogas 0,25 323 0,25 304
Pailgintos dienos grupės mokytojas 2,5 704 2,5 839
Auklėtojo padėjėjas 8 680 8 743
Mokytojo padėjėjas su labai didelius spec. poreikius turinčiais ugdytiniais 3,75 338 4,25 726
Sekretorius 1 880 1 880
Informacinių technologijų specialistas 0,5 319 0,5 378
Kiemsargis 1 555 1 607
Vyriausiasis virėjas 1 575 1 750
Virėjas 2,5 555 2,5 666
Valytojas 2,75 468 2,5 607
Elektrikas 0,25 139 0,25 189
Stalius – santechnikas 1 555 1 607
Vairuotojas 1 644 1 739

Darbo apmokėjimo aprašas

Darbo apmokėjimo aprašo pakeitimas

Atlyginimų vidurkiai 2020 III ketv.

Atlyginimų vidurkiai 2020 I ketv.

Atlyginimų-vidurkiai-2019

Atlyginimų-vidurkiai-2018