Pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas