Vaiko kelias į gražią kalbą

„Ar girdėjot, kad vaikas sudarytas iš šimto? Vaikas turi šimtą kalbų, šimtą rankų, šimtą minčių, šimtą būdų galvoti, žaisti ir kalbėti, šimtą, visuomet šimtą būdų girdėti, žavėtis ir mylėti, šimtą džiaugsmų dainuoti ir suprasti, šimtą pasaulių atrasti, šimtą pasaulių išrasti, šimtą pasaulių  įsivaizduoti. Vaikas turi šimtą kalbų“.

 (Loris Malaguzzi)

Kalbėti vaikai išmoksta bendraudami ir veikdami juos supančioje aplinkoje. Tinkama kalbai ugdyti aplinka – tai vaiko tėvai, auklėtojai ir specialistai, dirbantys su vaikais.

Mokyklos- darželio „Vyturėlis“ „Varpelių“, „Nykštukų“ ir „Paukštelių“ grupių vaikai bei auklėtojos (Jurgita Burbienė, Asta Azlauskienė, Nijolė Margelytė) prisijungė prie  tarptautinio ilgalaikio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą“. Šis projektas skatina auklėtojas ir tėvus aktyviai bendradarbiauti ugdant ir lavinant vaiko kalbinius gebėjimus. Pagrindinis projekto tikslas – organizuojama veikla turi būti maloni vaikams ir patiems suaugusiems, paremta vaikų turimomis žiniomis, gebėjimais ir atitikti vaikų kalbos lygį bei jų poreikius ir interesus, skatinanti tobulėti vaikų kalbą.

Projektą pradėjome vykdyti 2015 metų rugsėjo 1 dieną, jo metu vyksta kalbos ugdymo pratybos kasdieninėje veikloje, grupinėse ir individualiose veiklose taikant kūrybiškus ir alternatyvius ugdymo metodus. Projekto medžiaga lankstinukų ir rekomendacijų forma pateikiama vaikų tėveliams.  Eidami projekto žingsniais, kartu mažais žingsneliais vedame vaikus į gražią kalbą.

Ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja Asta Azlauskienė