Sveikatos priežiūros specialistas

Pagrindinis specialisto veiklos tikslas:

1. Saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą.

Veiklos uždaviniai:

1. Užtikrinti sveikatos paslaugų kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą.

2. Formuotų teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą, sveikos gyvensenos ir asmens higienos svarbą.

3. Užtikrinti pirmos pagalbos suteikimą.

4. Tvarkyti dokumentaciją, susijusią su sveikatos priežiūra.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto metinis veiklos planas 2020

Sveikatos priežiūros specialisto pareiginiai nuostatai

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS, VYKDANČIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ LAZDIJŲ MOKYKLOJE-DARŽELYJE „VYTURĖLIS “

Darbo laikas:

Pirmadienis, trečiadienis

8.00 – 12.00

12.30 – 16.06

Pietų pertrauka:

12.00 – 12.30