Psichologas

Lazdijų darželyje – mokykloje “Vyturėlis” dirba psichologė – Asta Puniškienė asta.puniskiene@lazdijuvyturelis.lt

Mokyklos- darželio psichologo pagrindinis uždavinys- rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Darželio- mokyklos psichologo veikla yra kompleksinė ir apima šias kryptis:

  • Konsultavimo,
  • Psichologinio įvertinimo,
  • Profesinio kuravimo,
  • Tyrimo,
  • Psichologinio švietimo.

Konsultavimas– tai pagrindinė psichologo veiklos kryptis. Konsultuojama siekiant aptarti ir nustatyti vaiko, tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų), pedagogų problemas, planuoti veiklą joms spręsti ir numatyti tiesioginio poveikio būdus.
Psichologinis įvertinimas– tai konsultavimo tikslais reikalingų duomenų apie vaiko psichologinės problemos būklę gavimas.
Profesinis kuravimas– tai psichologo veiklos kuravimas, atliekamas siekiant užtikrinti psichologo darbo kokybę, profesinį tobulėjimą ir pagelbėti sprendžiant sudėtingus atvejus.
Tyrimas– tai mokslinis, sistemingas psichologinių faktų kaupimas, jų atskleidimas ir analizė; rekomendacijų rengimas, remiantis tyrimo medžiaga, jų teikimas ir diegimas praktinėje veikloje.
Psichologinis švietimas– tėvų, pedagogų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
Atsižvelgiant į šias pagrindines psichologo veiklos kryptis planuojama tokia veikla:

  • konsultacijos,
  • tyrimai,
  • pranešimai aktualiais klausimais,
  • paskaitos-valandėlės, didaktinės medžiagos rengimas,
  • įvairios terapijos su spec. poreikių turinčiais vaikais.

Daugumai tėvų dažnai kyla abejonės ir klausimas, kam reikalingas psichologas ikimokyklinio amžiaus vaikams. Galima būtų vardyti daugybę priežasčių bei atvejų kada reikalinga psichologo pagalba. Manau, kad ne viena mamytė sunkiai išgyveno vaiko ašaras kai atvedė savo mažylį į darželį. Tai būtų viena iš daugelio priežasčių. Su psichologo pagalba daug lengviau yra išgyventi adaptacinį periodą ne tik mažyliui, bet ir jo tėvams. Taip pat ne viena mažylį kamuoja nerimas, baimė, liūdesys, neretas atvejis kada vaikai patiria smurtą, agresiją arba kyla bendravimo problemų. Psichologo darbas neapsiriboja darbu su vaikučiais, jis padeda ir kitiems ugdymo procese dirbantiems žmonėms.
Pagrindinis psichologo šūkis- išklausyti kiekvieną žmogų, nežiūrint koks yra jo amžius.

LAZDIJŲ MOKYKLOS – DARŽELIO „VYTURĖLIS“

Psichologo darbo grafikas

GRUODŽIO MĖN.

2020 metai Kontaktinės valandos
Gruodžio 1 d. 7.00-12.00
Gruodžio 15 d. 7.00-12.00

 

2020 metai Pietų pertrauka Nekontaktinės valandos
Gruodžio 1 d. 12.00-12.30 12.30-17.30
Gruodžio 15 d. 12.00-12.30 12.30-17.30