Klasės valandėlių tvarkaraštis

PATVIRTINTA

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“

direktoriaus 2020 m. spalio   d.

įsakymu Nr. VYTV1-

 

LAZDIJŲ MOKYKLOS–DARŽELIO „VYTURĖLIS“ PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ KLASĖS VALANDĖLIŲ IR KONSULTACIJŲ GRAFIKAS

2020-2021 M.M.

 

Eil. Nr. Vardas , pavardė Klasė Data-diena
1. Aušra Tamkevičienė 1a Klasės valandėlė antradienį
12.15-12.50

Konsultacija trečiadienį
12.00-12.35

2. Diana Pupininkienė 1b Antradienis
11.10-11.45
3. Gitana Kolkienė 2a Trečiadienis
13.00-13.45
4. Vilma Čepanonienė 2b Penktadieni

11.50-12.35

5. Rūta Kalėdienė 3 Pirmadienis

12.55-13.40

6. Jūratė Cibulskienė 4a Klasės valandėlė trečiadienį

12.55-13.40

Konsultacija ketvirtadienį

12.55-13.40

7. Ramunė Gervelienė 4b Pirmadienis

12.55 „Įveikime kartu“

 

Parengė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

laikinai einanti direktoriaus pareigas         Asta Labalaukienė