Istorija

VIZIJA

  • Moderni, saugi, atvira, veržli, nuolat besimokanti ir tobulėjanti, pasirengusi ateities iššūkiams, puoselėjanti savo tapatumą Mokykla-darželis.

MISIJA

  • Teikianti kokybišką ugdymą, sudaranti sąlygas mokinių gabumams plėtoti, sveikatą stiprinanti, atvira inovacijoms Mokykla-darželis.

LAZDIJŲ  MOKYKLOS-DARŽELIO  „VYTURĖLIS“ ISTORIJA

1993 metais, reorganizavus Lazdijų  lopšelį–darželį „Vyturėlis“, nauja švietimo įstaiga buvo pavadinta Lazdijų darželiu-mokykla „Vyturėlis“. Darželiui–mokyklai vadovavo direktorė Bronė Varslauskienė. Direktorės pavaduotoja ugdymui nuo darželio–mokyklos įkūrimo dirbo Janina Gudžiauskienė 1993-1994 m. m. „Vyturėlyje“ buvo 6 pradinės klasės, kuriose mokėsi 116 mokinių, 4 darželinio amžiaus vaikų grupės, kuriose buvo lavinama 80 darželiečių. Naujai susikūrusioje įstaigoje tuo metu dirbo 6 pradinių klasių mokytojos bei 8 darželio auklėtojos. 1994/95 m. m. mokykloje buvo jau 7 klasės. Jose mokėsi 126 mokiniai, veikė 4 darželinio amžiaus vaikų grupės.

Darželis–mokykla –  meninės pakraipos švietimo įstaiga, kurioje nuo pat pirmųjų dienų vyko įvairūs papildomojo ugdymo  užsiėmimai: dailės, liaudies šokių, raiškiojo skaitymo, ritminių šokių, berniukų ir mergaičių ansambliai, lėlių teatras, etnografinis ansamblis, darbščiųjų rankų, sporto būreliai. Juos lankė ne tik mokyklinio, bet ikimokyklinio amžiaus vaikai. Kadangi, susikūrus darželiui – mokyklai, pirmais metais buvo viena 4 klasė, jau 1994 metais turėjome pirmąją ketvirtokų laidą. 1995-1996 m. m. darželyje – mokykloje buvo jau 8 klasės, į mokytojų gretas įsiliejo 2 jaunos pedagogės. Mokykloje mokėsi 141 mokinys. Veikė 4 darželio grupės, kurias lankė 74 vaikai. 1995 metais muzikos mokytojo Alberto Varslausko ir darželio – mokyklos direktorės Bronės Varslauskienės iniciatyva įkurta vaikų pop grupė „Medutis“, dalyvavusi ne viename Lietuvos vaikų muzikiniame konkurse ir festivalyje, per savo gyvavimo 10 –metį išleidusi 4 audio albumus. Nuo 1997 m. mokykloje  veikė pailgintos darbo dienos grupė, kur mokiniai, prižiūrimi mokytojos, galėjo ruošti pamokas, žaisti, laukti popamokinės veiklos užsiėmimų. 2002-2003 m. m. mokykloje atidaryta priešmokyklinio ugdymo klasė, kurią lankė 11  vaikų. Mokykloje buvo 8 pradinės klasės, kuriose mokėsi 158 mokiniai ir 4 darželio grupės, kuriose lavinami 74 darželinukai bei 2 priešmokyklinės grupės kuriose ugdomi 33 vaikai.  Darželyje–mokykloje dirba 31 pedagogas. „Vyturėlyje“ kasmet vyksta daug švenčių, konkursų. Mokyklos mokiniai dalyvauja įvairiuose rajono bei respublikiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose. Daugelis renginių, tokie kaip Kaziuko mugė, Advento vakaronė, Sporto šventė, Kalėdinės puokštės konkursai, tapę jau tradiciniais, suburiantys visą mokyklos bendruomenę.