Užsienio kalbų neformalaus ugdymo metodologijos kūrimas prasideda

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Projekto ,, Socialinės įtraukties stiprinimas pasitelkiant technologijas, kalbą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą“

Naujienlaiškis Nr. 3

2021 m. kovo 26 d.

2021 m. kovo 22-23 dienomis vyko projekto užsienio kalbų neformalaus ugdymo metodologijos kūrimo mokymai. Šiuose mokymuose dalyvavo 18 užsienio kalbos mokytojų.

Nors mokymai ir vyko per ZOOM platformą, visi dalyviai buvo patenkinti šių mokymų kokybe.

Mokymu metu mokytojai susipažino su „Robotel“ programa bei jos teikiamomis galimybėmis: kaip susikurti neformalaus ugdymo klases, kaip kurti įvairius užduočių tipus, susipažino su jau esama parengta programos medžiaga mokytojams.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos anglų kalbos mokytojos džiaugėsi, kad šią programą sėkmingai galės pritaikyti neformaliame ugdyme. Kaip privalumą jos pažymėjo didelę užduočių įvairovę. Džiaugėsi tekstų analizės galimybėmis bei mokytojų kūrybiškumo skatinimu. Tik labai apgailestavo, kad mokymai vyko nuotoliniu būdu ir neturėjo galimybės „gyvai“ susitikti su savo kolegomis iš kitų, projekto partnerių, mokyklų.

Pagrindinis projekto tikslas – efektyviai įtraukti į mokymosi procesą socialiai pažeidžiamus mokinius, pasitelkiant užsienio kalbą ir informacines technologijas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projekto finansavimo šaltiniai: ES parama 554 723,33 Eur., partnerių lėšos 61 635,92 Eur.

Įgyvendinimo laikotarpis 2020-03-02-2021-06-01.

 

Šį naujienlaiškį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad šis dokumentas atspindi Europos Sąjungos poziciją.

#latvialithuaniabelarus #lvltby #Euinmyregion