Projekto „Žaidimai moko“ veikloms pasibaigus

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ „Voveriukų“, „Nykštukų“ ir „Paukštelių“ grupių vaikai su mokytojomis nuo spalio 1 dienos iki balandžio 30 dienos dalyvavo tęstiniame respublikiniame ilgalaikiame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. Projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Šie gebėjimai būtini parengiant vaiką skaitymo ir rašymo procesams, raidžių ir skaitmenų grafiniam suvokimui. Norint išvengti sunkumų rengiantis mokyklai, reikalinga stimuliuoti pažinimo procesų raidą specialiomis užduotimis, kurios gali būti integruojamos į bet kokią vaikų veiklą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Projekto organizatorius – Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Čia nebuvo jokių švenčių, parodomųjų renginių, tačiau nuveikta labai daug. Smagios užduotys apėmė daug lavintinų sričių: kūrybiškumas, smulkioji motorika, dėmesys, žodynas, gramatinė kalbos sandara, rišlioji kalba, regimasis suvokimas, erdvės suvokimas, vizualiniai procesai ir kt. Visi vaikai be išimties ir netgi tie, kuriems reikėjo įdėti daugiau pastangų, atliekant užduotis, dirbo noriai, kas dieną su nekantrumu laukė projekto užduotėlių. Vaikai atliko praktines užduotis (parengtas projekto organizatorių), žaidimus, kurių metu įsisavino naujas sąvokas, įgijo naujų gebėjimų ir įgūdžių. Tėveliai, o ir kai kurie vaikai, akivaizdžiai pastebėjo padarytą pažangą, kuomet projekto pradžioje rankutės neklausė sujungiant taškus, brėžiant linijas, kopijuojant vardą, ir kaip viskas lengviau įveikiama tapo projektui baigiantis.

Projekto koordinatorė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Edita Karsokienė