Projektas „Socialinės įtraukties stiprinimas pasitelkiant technologijas, kalbą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą“ 2021 m. kovo 26 d. Valdymo grupės susitikimai vyksta

Projektas „Socialinės įtraukties stiprinimas pasitelkiant technologijas, kalbą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą“

2021 m. kovo 26 d.

Valdymo grupės susitikimai vyksta   

Lazdijų mokykla – darželis „Vyturėlis“ nuo 2020-03-02 dalyvauja  projekte „Socialinės įtraukties stiprinimas, pasitelkiant technologijas, kalbą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą“

Nors projektas jau įpusėjo, bet susitikimai vyksta tik nuotoliniu būdu , ryšium su COVID -19 pandemija. Su mūsų partneriais iš  kaimyninės Baltarusijos susitikimų metu aptariame projektui aktualius klausimus: ar galėsime vykti vieni pas kitus, kaip toliau galėtų vykti projektas , jo pratęsimas, ar galėsime organizuoti stovyklas, sporto turnyrus? Visi tikimės, kad projektą užbaigsime laiku ir sėkmingai.

Pagrindinis projekto tikslas – efektyviai įtraukti į mokymosi procesą socialiai pažeidžiamus mokinius, pasitelkiant užsienio kalbą ir informacines technologijas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projekto finansavimo šaltiniai: ES parama 554 723,33 Eur., partnerių lėšos 61 635,92 Eur.

Įgyvendinimo laikotarpis 2020-03-02-2021-06-01.

ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją

#latvialithuaniabelarus #lvltby #Euinmyregion