Mokomės tyrinėdami

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programas, edukacinė aplinka pasipildė priemonėmis, skirtomis gamtamoksliam ugdymui. Priemonių komplektas sudarytas iš įvairiausių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti. Džiugu, kad visa tai galime panaudoti ugdymo procese.

Tikėkimės, kad patrauklus ir įtraukus ugdymas, sustiprins mokinių mokymosi motyvacija, sudarys sąlygas gerinti mokymosi rezultatus.