Finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2021 m. I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2020 IV ketv.      Biudžeto vykdymo ataskaita 2020 IV ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2020 III ketv.     Biudžeto vykdymo ataskaita 2020 III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2020 II ketv.      Biudžeto vykdymo ataskaita 2020 II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2020 I ketv.        Biudžeto vykdymo ataskaita 2020 I ketv.

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys              2019 m. biudžeto vykdymo ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 2019 III ketv.       Biudžeto vykdymo ataskaita 2019 III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019 II ketv.        Biudžeto vykdymo ataskaita 2019 II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019 I ketv.         Biudžeto vykdymo ataskaita 2019 I ketv.

Finansinės būklės 2018 metinė ataskaita        Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita 2018 

Finansinės ataskaitos 2018 m. III ketv.            Biudžeto vykdymo ataskaita 2018 m. III ketv. 

Finansinės ataskaitos 2018 m. II ketv.              Biudžeto vykdymo ataskaita 2018 m. II ketv. 

Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2018 I ketv.

Finansinės būklės 2017 metinė ataskaita   Biudžeto vykdymo 2017 metinė ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 2017 III ketv.    Biudžeto vykdymo ataskaita 2017 III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 II ketv.      Biudžeto vykdymo ataskaita 2017 II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2017 I ketv.        Biudžeto vykdymo ataskaita 2017 I ketv.