Naujienos

„Velykų margutis“

Klanais ir klaneliais Vanduo supliuškėjo Balandis sušuko: „Velykos atėjo!“ Ir dažo margai kiaušinius. (V. Nemunėlis) Lazdijų mokyklos darželio „Vyturėlis“ pedagogės vykdo rajoninę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių bei jų pedagogų kūrybinių darbų parodą „Velykų margutis“. Parodos tikslas – puoselėti tradicijas, ugdyti supratimą apie Šv. Velykas, jų prasmę – teikti kūrybinį džiaugsmą, skatinti dalyvių saviraišką ir kūrybiškumą. Visos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos
Skaityti daugiau »


Užsienio kalbų neformalaus ugdymo metodologijos kūrimas prasideda

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija Projekto ,, Socialinės įtraukties stiprinimas pasitelkiant technologijas, kalbą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą“ Naujienlaiškis Nr. 3 2021 m. kovo 26 d. 2021 m. kovo 22-23 dienomis vyko projekto užsienio kalbų neformalaus ugdymo metodologijos kūrimo mokymai. Šiuose mokymuose dalyvavo 18 užsienio kalbos mokytojų. Nors mokymai ir vyko per ZOOM platformą, visi dalyviai buvo patenkinti šių mokymų kokybe. Mokymu metu mokytojai susipažino su „Robotel“
Skaityti daugiau »


Informacija dėl ugdymo proceso nuo 2021-03-22


Kaziuko mugė!

Kaziukas- tai Vilniuje prieš daugelį metų gyvenęs labai geras ir malonus karalaitis Kazimieras. Šiai dienai paminėti rengiamos smagios mugės, kurių metu ne tik perkama ir parduodama, bet ir linksminamasi, šokama ir dainuojama iš širdies. Kadangi šiais metais mugė neįvyko, todėl Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo grupių mokytojos kvietė visus vaikučius ir jų šeimos narius dalyvauti kūrybinėje virtualioje nuotraukų parodoje, kurios metu kvietėme
Skaityti daugiau »


Kūrybinių darbų konkursas „Laisvės karta sako jiems AČIŪ“

Šiemet, prieš Sausio 13-ąją, kaip ir visos Lietuvos mokyklos, gavome pasiūlymą iš LR Seimo narės Irenos Haase dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Laisvės karta sako jiems AČIŪ“. Konkurso tikslas- Laisvės 30-mečio proga pagerbti Sausio 13-osios aukas ir visus, gynusius Lietuvos laisvę.  I-V klasių mokiniai konkursui turėjo pateikti piešinį, o vyresnieji-atlikti kūrybinį rašto darbą. Trys mūsų mokyklos – darželio mokiniai – Kamilė Šnipkaitė (3 kl.), Karina
Skaityti daugiau »


Ugdomoji veikla netradicinėje aplinkoje „Stebuklai sniege“

Šių metų, vasario 9 diena, į mokyklą-darželį „Vyturėlis“ atėjusiems vaikučiams, prasidėjo neįprastai. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Astutė Stankevičienė ir  Rasa Kardokienė  pakvietė visų grupių vaikus, mokytojus į įstaigos kiemą stebėti ir dalyvauti ugdomojoje veikloje „Stebuklai sniege“. Veikla vyko netradicinėje aplinkoje. Kiškis Asta kvietė vaikus labirintais keliauti į sniego stebuklų karalystę. Pakeliui vaikai surado sniego senį besmegenį, žaidė muzikinį žaidimą „Pasistatėm sniego senį“. Pažaidę labirintais nubėgo
Skaityti daugiau »


Už puikius 2020-2021 m.m. I pusmečio rezultatus, norime pagirti šiuos mokinius


Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“

Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“ dalyvauja viename didžiausių Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“.  Jau 7-ąjį sezoną vykstantis renginys subūrė 325 ugdymo įstaigas, apie 32 tūkstančius vaikų iš visos Lietuvos. Projekto tikslas yra didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir
Skaityti daugiau »


„Ežiukų“ grupės vaikučiai pasitiko Tris Karalius

„Ežiukų“ grupės vaikučiai praėjusią savaitė kalbėjo apie Tris Karalius, reikšmę, simboliką. Gamino darbelius.


INFORMACIJA TĖVELIAMS, GLOBĖJAMS!

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr.  5TS-586 „Dėl antkainio nustatymo Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, teikiančiose maitinimo paslaugas‘‘: Nustatyti 25 proc. antkainį, 1-4 klasių mokiniams, perkantiems pietus ir pavakarius Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis‘‘ valgykloje nuo 2021 metų sausio 1 d. Netaikyti antkainio mokiniams, valstybės
Skaityti daugiau »